Nyheder

GENERALFORSAMLING 2022

Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Fremlæggelse af budget for det kommende år Fastsættelse af kontingent Forslag fra bestyrelsen og medlemmer Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er Bent Hesthaven, Ilse Hesthaven, Steen Bilberg og Anita Vesterdorf Valg af suppleant til bestyrelsen – på valg er Rene Jespersen Valg af fanebærer – på valg er Lars Jespersen og Peder-Bo Sørensen Valg af revisor og revisorsuppleant – på valg er Judith Christensen og Steen Bilberg Eventuelt. Diverse bilag til generalforsamlingen er udsendt til medlemmerne på mail.

Læs mere »

Vær med i Ø-GOLF i 2022 og få en flot præmie

Læsø Seaside Golfklub inviterer sammen med golfbanerne på Ærø, Fanø og Langeland til turneringen Ø-GOLF. Spil golf på tre af de fem øer i 2022 og få en flot præmie, samt et sæt specialtrykte golfbolde. Deltag samtidig i konkurrencen om et golfophold på Ærø i 2023 til en værdi af 4390 kr. Læs mere om Ø-GOLF her

Læs mere »

ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 22. januar kl. 13.00 i klubhuset.

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Læsø Seaside Golf Klub Lørdag den 22. januar kl. 13.00 i klubhuset.   Dagsorden for mødet er som følger: Valg af dirigent Uddybende orientering om forløbet siden den ekstraordinære generalforsamling i november Valg af fire bestyrelsesmedlemmer.   Kort orientering til alle: Kære medlemmer Her er de tilbageværende bestyrelsesmedlemmers svar på den udsendte skrivelse. Vi accepterede at udsende de fire udtrådte medlemmers skrivelse straks efter modtagelsen, selv om det er normalt i forbindelse med kritik, at der gives tid til svar fra modparten. Nedennævnt er der lidt orientering om forløbet. Læsø Golf Hotel har været under konkurs siden december 2019 og har stået tomt siden 2016,

Læs mere »

VIGTIGT ifm. ekstraordinær generalforsamling

Læsø Seaside Golf klubs mulige køb af golfbanen med tilhørende maskinhus. Bestyrelsen fik på den ekstraordinære generalforsamling bemyndigelse til, at arbejde videre med muligheden for køb af banen på visse betingelser. En af betingelserne var fremskaffelse af et medlemslån på minimum 1 mil.  Inden generalforsamlingen havde vi fået tilsagn om kr. 300.000 og dags dato har vi tilsagn om kr. 600.000, men vi mangler fortsat kr. 400.000 og nu er det ved at være en hastesag, da vi skal have det på plads inden 1. december. Har du mulighed og vil du støtte klubben og sikre købet af banen, er det nu du skal sende mail til klubbens kasserer (benth@post1.dknet.dk) med

Læs mere »

Ekstraordinær generalforsamling ifm. tilbud om køb af golfbane og centerbygning

Læsø Seaside Golfklub afholdte den 13. november 2021 ekstraordinær generalforsamling. Dagsorden: Velkomst v/ Peter Singers. Valg af dirigent. Punkt 1. Information vedrørende tilbud om køb af golfbane og centerbygning fra investor gruppe, herunder fremlæggelse af udkast til købsaftale. Punkt 2. Information vedrørende Læsø Seaside Golfklubs fremtidige økonomi og forpligtigelser i forbindelse med og efter et eventuelt køb. Punkt 3. Forslag fra bestyrelsen: Ændringer til klubbens vedtægter (ændringer vedrørende stemmeberettigelse, samt nogle mindre rettelser). Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af golfbanen med centerbygning og maskinhus beliggende på matriklerne 234a og 235 Byrum by, Byrum for kroner 3.500.000. Ovennævnte er betinget af, at der samtidigt gives bestyrelsen tilladelse til optagelse af lån

Læs mere »

Ø-GOLF – en turnering på fem danske øer

    De fem øer Fanø, Langeland, Læsø, Samsø og Ærø byder alle på smukt beliggende golfbaner med udsigt til havet og masser af plads. I 2021 indbyder øernes golfbaner til turneringen Ø-GOLF! Spil golf på mindst tre af de fem øer i 2021, og modtag en flot præmie med greenfee-vouchers til alle fem golfbaner i 2022 samt et sæt specialtrykte golfbolde. Sådan deltager du: Når du besøger én af de fem golfbaner, finder du Ø-GOLF-flyeren i receptionen. Tag denne med dig, når du besøger de øvrige golfbaner. Hver gang du har spillet én af de fem ø-golfbaner, får du golfbanens stempel på flyeren. Når du har spillet den tredje

Læs mere »

Udsættelse af generalforsamling

Læsø den 18.04.2021 Kære alle. Danmark er ved at genåbne. Vi havde håbet, men desværre. Igen på grund af regeringens Covid-19 indendørs forsamlingsrestriktioner, ser bestyrelsen for Læsø Seaside Golfklub det ikke muligt at afholde Generalforsamling lørdag den 24. april 2021 kl. 13.00 som tidligere meddelt. Vi håber, og flytter hermed til Generalforsamlingen til lørdag den 22.5.2021 kl. 13 i lokalerne i klubhuset, Prof. Johansens Vej 2, 9940 Læsø. Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan læses på nedenstående link: https://laesoe-golfklub.dk/1779-2/ Der er til generalforsamlingen indkommet fem forslag: Forslag fra medlem vedrørende greenfee for gæst. Forslag fra bestyrelsen: Forslag vedrørende kontingent 2022 Forslag/godkendelse af bestyrelsens køb af ejendommen Prof. Johansensvej 1a Forslag om udvidelse af

Læs mere »

Tak for en god arbejdsdag

Vi har lørdag den 27. marts 2021 haft årets arbejdsdag på golf banen. Årets arbejdsdag var ikke tilsmilet af godt vejr – der var regn og byger det meste af tiden. Dagens program, fejning af fliser ved klubhus og driving range, rengøring af bagrum og udestue, rengøring af omklædningsrum, rengøring af banens toilethus, kontrol af afstands pæle samt røde pæle ved strafområder, plantning af 500 stk. marehalm bag green på hul 17, såning af korn og honningurt på ”oprensnings” bakker ved hul 14 og 4, fjernelse af siv- og stubrester efter brug af brakpudser i efteråret, gennemgang af affaldsstativer og boldvaskere. Herudover var det planlagt, at male pumpe huset og

Læs mere »

Banen er åben

Læsø 27. februar 2021 Så er hele banen igen åben for spil, men kun til vintergreens – landmålerstokke. Der er fortsat lidt vand/is på fairway hul tre. Venlig hilsen BANEUDVALGET 

Læs mere »

Flytning af generalforsamling

Læsø den 26. februar 2021 Med baggrund i regeringens pressemøde onsdag kan vi herved orienter om at klubbens berammede generalforsamling den 13. marts 2021 er flyttet til lørdag den 24. april 2021 kl. 13.00 (der er frokost kl.12.00). Der er til generalforsamlingen indkommet fem forslag: Forslag fra medlem vedrørende greenfee for gæst. Forslag fra bestyrelsen: Forslag vedrørende kontingent 2022 Forslag/godkendelse af bestyrelsens køb af ejendommen Prof. Johansensvej 1a Forslag om udvidelse af overdækket drivingrange Forslag om vedtægts ændring §8  5 linje ændres til kun at vedrøre optagelse af lån og sikkerhedsstillelse. Der vil blive indrykket reminder i Læsø Posten onsdagen før generalforsamlingen. Husk der er arbejdsdag lørdag den 27. marts

Læs mere »

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING / NYHEDSBREV

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne. Der er indgivet skriftligt forslag fra bestyrelsen vedrørende kontingenter. Forslag fra medlemmer skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar.  Generalforsamling lørdag den 13. marts 2021 kl. 12.00 i klubhuset, hvor klubben er vært for en let frokost. Generalforsamlingen starter kl. 13.00. Endnu en reminder/indkaldelse vil ske igennem Læsø Posten.  I disse dage bliver der udsendt kontingent opkrævninger via PBS, hvis i undrer jer over beløbene, skyldes det, at bestyrelsen på sigt ønsker at udfase grupperne pensionist og ægtepar. Generalforsamlingen 2020 vedtog følgende kontingenter for 2021. Seniorer fra kr.  3.400 til kr. 3.500 Pensionister fra kr. 2.600 til kr.

Læs mere »

Kære alle medlemmer

Her er lille opsummering og et enkelt ønske. 2020 har i den grad været et turbulent år. Faktisk startede det turbulente for Læsø Seaside Golfklub allerede i foråret 2019, hvor Dansk Golf Union vurderede, at banen var så misligholdt, på grund af ejerens manglende engagement, at Læsø Seaside Golfklub i henhold til vores kontrakt, kunne overtage driften af banen. Alle banemedarbejdere var på dette tidspunkt afskediget, al materiel var nedslidt og ubrugeligt, så det var faktisk at starte forfra. Ny chefgreenkeeper og medhjælpere blev ansat og de knoklede, hvilket har givet resultat. Banen har aldrig stået flottere. Så nåede vi til slutningen af 2019 og baneejeren blev erklæret konkurs –

Læs mere »

Læsøugen 2020 – uge 30

UGE 30 – 19.–25. juli 2020 Velkommen til 7 festlige sommerdage Vi har den glæde at byde velkommen til årets LÆSØ UGE – en rigtig festlig uge sammen med vore sponsorer. ALLE MATCHER AFVIKLES MED GUNSTART MED START HVER DAG KL. 8.30 TILMELDING til de enkelte matcher skal ske senest dagen før kl. 8.30 – dog skal man være tilmeldt afslutningsmatchen senest torsdag kl. 8.30. TILMELDING KAN KUN SKE VIA GOLFBOX og i år skal man også tilmelde sig fredagens dame/ herredag. Damer spiller hver dag fra rød tee. Herrer spiller hver dag fra gul tee bortset fra åbningsmatchen, søndag. MATCHFEE: 50 kr. AFBUD: ved afbud efter sidste tilmeldingsfrist forfalder

Læs mere »

Læsø golfklub i opløbet om Sol og Strand håndsrækning

Læsø Seaside Golfklub har være så heldige at være blandt de heldige i slut opløbet Sol og Strand – ferie med det gode hjerte’s: Håndsrækning til udvikling og aktiviteter i danske sommerhusområder, der kan læses mere om håndsrækningen på dette link: https://www.sologstrand.dk/om-os/haandsraekning.aspx Denne lille video viser, hvad Læsø Seaside Golfklub vil bruge Håndsrækningen til, hvis vi er så heldige, at komme i betragtning til en HÅNDSRÆKNING

Læs mere »

Åbent hus den 6. april udsættes

Læsø Seaside Golfklub havde planlagt ÅBENT HUS MANDAG DEN 6. APRIL  For mennesker med en kronisk sygdom og /eller som er oppe i alderen. GOLF GAVNER SUNDHEDEN.   Vi har før denne CORONA VIRUS delt foldere ud, men må nu desværre AFLYSE på denne dato. Vi vender tilbage senere med ny dato.

Læs mere »

Arbejdsdag aflyst

Orientering fra baneudvalget og husudvalg. Læsø marts 2020 Arbejdsdag aflyst Den planlagte arbejdsdag på lørdag den 28. marts 2020 er aflyst med baggrund i at begrænse corona smittespredning mest muligt samt at det er forbudt at samles mere end 10 personer både ude og inde. Vi håber, at de til dagen planlagte opgaver, kan blive udført senere, gerne ved frivilligt arbejde, når det igen bliver lovligt. Hus- og baneudvalget.

Læs mere »

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING / NYHEDSBREV

Læsø, januar 2020 Kære Medlem/Medlemmer Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne. Der er indgivet skriftligt forslag fra bestyrelsen vedrørende kontingenter. Forslag fra medlemmer skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar. Generalforsamling lørdag den 7. marts 2020 kl. 12.00 i klubhuset, hvor klubben er vært for en let frokost. Generalforsamlingen starter kl. 13.00. I disse dage bliver der udsendt kontingent opkrævninger ud via PBS, hvis i undrer jer over beløbene, skyldes det, at bestyrelsen på sigt ønsker at udfase grupperne pensionist og ægtepar. Generalforsamlingen 2019 vedtog følgende kontingenter for 2020. Seniorer fra kr. 3.300 til kr. 3.400 Pensionister fra kr. 2.400 til kr. 2.600 Long

Læs mere »

Mød os på “Ferie for alle” messen

“Ferie for alle” messen afholdes fra fredag den 21. februar til og med søndag den 23. februar i MCH Messecenter Herning. Kom og mød os i hal C på stand 2618, vi står klar med gode messetilbud og en god snak.  

Læs mere »

LÆSØ SEASIDE GOLDKLUB ER IKKE gået konkurs.

Endnu engang LÆSØ SEASIDE GOLDKLUB ER IKKE gået konkurs. I dag lyder overskrifterne på diverse medier: Frustration på dansk ferieø: Storsatsende golfanlæg er gået konkurs. Det er meget vigtigt for Læsø Seaside Golfklub at fastslå, at det er Læsø Seaside Golf Hotel A/S (Bo Berglin) der er erklæret konkurs og IKKE Læsø Seaside Golfklub. Golfbanen på Læsø blev en realitet i slutningen af 1980’erne efter ønske fra en svensk investorgruppe, i 1997 købte Bo Berglin sig så ind i projektet, som nu foreløbigt er kollapset. Citat fra kurator: ”Selvom ejeren af golfanlægget nu er gået konkurs, lever golfklubben på stedet i bedste velgående”, fortæller kurator Søren Christensen Volder. Golfklubben, der

Læs mere »

Vigtigt orientering

Orientering til klubbens medlemmer. Læsø Seaside Golf klub har en lille orientering til jer med baggrund i, at der i torsdags var en artikel i Børsen med overskriften – Millionerne fosser ud af danske golfklubber – I denne artikel nævnes, sammen med nogle af de store klubber i Danmark, også Læsø – men det er Læsø Seaside Golf Hotels underskud i 2018 på over 9 millioner der bliver nævnt. Som I er bekendt med, er hotellet og klubben to forskellige enheder, og vi er derfor kede af, at avisen, under overskrift om golfklubber, omtaler underskud fra hotellet. Læsø Seaside Golf klub har fortsat en god økonomi, og vi forventer også

Læs mere »

HOLE IN ONE

En glad Flemming Simonsen scorede Hole-In-One den 3.7.2019 på hul 1. Whiskyen er sponseret af Dagli´`Brugsen, Læsø. Tillykke Flemming.

Læs mere »

En lille orientering til klubbens medlemmer!

Læsø den 31. maj 2019 Det er kommet bestyrelsen for øre, at der går et rygte om, at klubben er gået konkurs. Det har på ingen måde noget på sig, vi er fortsat og har altid været en klub med en sund økonomi. Vi ved ikke hvordan rygtet er opstået, men det kan evt. hænge sammen med, at baneejer ikke overholdt sine forpligtigelser med hensyn til pleje/vedligeholdelse af banen. Med baggrund i dette og ved hjælp af en banerapport samt juridisk bistand fra Dansk Golf Union, overtog vi i henhold til §6 i overenskomsten driften af banen fra den 15. april i år. Det indebærer, at vi ikke betaler leje

Læs mere »

HUSK HUSK HUSK

H U S K Læsø Seaside Golf klubs generalforsamling lørdag den 9. marts 2019, starter med en let frokost kl. 12.00 og selve generalforsamlingen starter kl. 13.00, dagsorden i henhold til vedtægterne. Generalforsamlingen afsluttes med en kort gennemgang af de vigtigste ændringer i forbindelse med de nye golfregler fra 1. januar 2019. H U S K Klargøringsdag lørdag den 30. marts 2019 kl. 10.00. Der serveres frokost kl. 13.00 og umiddelbart herefter vil der være mulighed for en kort gennemgang af de nye golfregler. Mellem kl. 10 og 13 skal vi have gjort ”forårs rent” ved klubhuset, toilet huset, drivingrange og på banen. H U S K Åbningsmatch lørdag den

Læs mere »

Medlemsaften med Brian Oswald

Kære medlem Som alle medlemmer sikkert ved, kommer der helt nye golfregler, som træder i kraft 1. januar 2019. Som udgangspunkt er den enkelte selv ansvarlig for at sætte sig ind i de nye regler. Klubben vil naturligvis gerne hjælpe vores medlemmer med at blive ”klædt på” – så derfor har vi,                                tirsdag dag den 16. oktober 2018 kl. 19.30, arrangeret en medlemsaften i klubhuset, hvor vi får besøg at Brian Oswald, der vil fortælle om de nye regler. Hvis I ønsker at deltage i arrangementet, kan I tilmelde jer på kontoret eller hos Bent

Læs mere »

Orientering fra baneudvalget og greenkeeper

Læsø marts 2018 Vi har i løbet af vinteren foretaget følgende forbedringer på banen: Der er tyndet kraftigt ud i beplantningen mellem tredje og femte hul og grøften er oprenset, nu med skrå sider, som indtil videre ikke må betrædes, de skrå sider giver greenkeeperne bedre mulighed for at slå kanter og spillerne får bedre udsyn på banen. Se billede. Der er fældet træer ved green på hul 4 og 15 for at give mere sol og dermed forbedre vækst betingelser. Der er fældet et træ ved gul tee på hul 2 da det gav problemer for greenkeepernes arbejde. Der er fældet træer ved hvid og gul tee på hul

Læs mere »

Nyhedsbrev januar 2018

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING / NYHEDSBREV Klubbens nyhedsbrev bliver KUN udsendt pr. e-mail, det er derfor vigtigt, at din/jeres e-mailadresser er korrekt, du/I kan selv rette e-mailadresse på www.golfbox.dk eller sende en mail til klubben. Du vil også kunne finde såvel nyhedsbrev som matchkalender på klubbens hjemmeside. Generalforsamlingen 2017 vedtog uændrede kontingenter for 2018. Det er alderen pr. 01/01-18, der afgør, hvilken kategori man tilhører. Vores udenlandske medlemmer gøres opmærksom på, at de selv skal afholde alle udgifter i forbindelse med overførsel af kontingentbetaling, der mangler ofte 30,00 – 60,00 kr. af beløbet. Det er nu også muligt at betale med udenlandske kort i klubben. Igen i år udsendes kontingentopkrævninger via

Læs mere »

Aktuel banestatus

Aktuel banestatus: Hele banen er igen åben, der spilles til vintergreens. Der er fortsat en del vand på hul 3 og der er et område på hul 6 med blå pæle. Med venlig hilsen Baneudvalget

Læs mere »

Banen er delvist lukket

På grund af meget vand på banen kan og må der kun spilles på hullerne nord for Peter Danielsvej, det vil sige hullerne 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 18. Endvidere er der etableret vintergreens, der tages i brug ca. 1.11.2017. Afstand fra nuværende mål er på par 3- og 4-huller 40 m og på par 5-huller 50 m. Med venlig hilsen Baneudvalget

Læs mere »

NYT: Propning af greens i uge 39

Orientering fra greenkeeper og baneudvalg – I uge 39 vil vi foretage propning af greens. Hullerne 1 til 9 er lukket  mandag den 25. september og hullerne 10 til 18 er lukket onsdag den 27. september. Hullerne vil blive åbnet igen når vi er færdige, dog senest kl. 15.00. Med venlig hilsen Greenkeeper og baneudvalget.

Læs mere »

Læsø ugen 2017 – uge 30

UGE 30, den 23.–29. juli 2017 Velkommen til 7 festlige sommerdage Vi har den glæde at byde velkommen til årets LÆSØ UGE – en rigtig festlig uge sammen med vore sponsorer. ALLE MATCHER AFVIKLES MED GUNSTART MED START HVER DAG KL. 8.30 – gælder dog ikke dame- og herredag fredag,  SE HELE PROGRAMMET HER TILMELDING til de enkelte matcher skal ske senest dagen før kl. 8.30 – dog skal man være tilmeldt afslutningsmatchen senest torsdag kl. 8.30. TILMELDING KAN KUN SKE VIA GOLFBOX og i år skal man også tilmelde sig fredagens dame/ herredag. Damer spiller hver dag fra rød tee. Herrer spiller hver dag fra gul tee bortset fra

Læs mere »

Ø-Golf for senior blev afviklet i skønt vejr

Lørdag den 27.5.17 dannede Læsø Seaside Golfklub ramme for turneringen Ø-Golf for senior (+50) – 7 bedste hold gik videre. Se alle billederne under Galleri her Vindernavnene er: 1. Peter Christensen, Aabybro Golfklub og Kim Kok, Læsø Seaside Golf Klub. 2. Kell Bjerg og Per Åke Poulsen, Sæby Golfklub. 3. Kjeld Madsen og Niels Erik Nielsen, Læsø Seaside Golf Klub 4. Anne Trondal og Steen Bilberg, Læsø Seaside Golf Klub 5. Bjarne karel Herskin og Mette Winther Herskin, Læsø Seaside Golf Klub. 6. Torben Knudsen og Lotte Petersen, Aalborg Golf Klub 7. Dorte Caspersen Jørgensen, H. C. Andersen Golfklub og Jan Johnny Sørensen, Odense Eventyr Golf Klub.

Læs mere »

REGELAFTEN/REGELDAG, 26. maj 2017 kl. 19.30 i klubhuset

Regelaften. Vi har booket Brian Nygaard Oswald til en regelaften, hvor han vil puste liv i deltagernes viden om og interesse for golfreglerne. Klubben vil være vært for klubbens medlemmer med en øl/sodavand og senere en kop kaffe/te med en oste- eller rullepølsemad. Gæster betaler 50 kr. for arrangementet.   Tilmelding kan ske til Ilse Hesthaven, tlf. 51364042 eller ilse.43@live.dk.   Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere »

Arbejdsdag på golfbanen

Årets arbejdsdag var tilsmilet af godt vejr – dejligt at så mange mødte op. Dagens program var maling af markerings pæle, fejning af fliser ved klubhuset og driving range, rengøring af bl.a. bagrum, produktion af stærekasser samt fjernelse af ukrudt på greens og forgreens. Arbejdet blev afsluttet med en velfortjent frokost. En generel tak til klubbens medlemmer for det store frivillige arbejde der udføres. Vi nåede et foto af de fleste inden frokosten. Bane- og husudvalget Læsø Seaside Golf Klub

Læs mere »

Generalforsamling 4. marts 2017

Deltagerliste: Johnny Sørensen Erik Malmose Folmer Hjorth Kristensen Kirsten Petersen Anita Eberhard Vesterdorf Susanne Vinter Christiansen Leif Christiansen Jan Wiis Rulle Bent Hesthaven Ilse Hesthave Peder Bo Sørensen Anne Trondal Flemming Holst Knudsen Lisbeth Christiansen Margit Rulle Birthe Andersen Ulla Skov Larsen Erik Søndergaard Jonna Svendsen Lisbeth Johansen Peter Singers Frits Mortensen Miriam Hansen Kalle Pedersen Eva Halling Gitte Høgh I alt 26 stemmeberettigede samt pressen. Punkt 1 Valg af dirigent bestyrelsen. Erik Malmose blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, elektronisk den 19. januar 2017 samt 2 gange i Læsø Posten. Erik Malmose spurgte, om nogen i forsamlingen havde noget at indvende til

Læs mere »

Nyhedsbrev

Kære Medlem Vi har udsendt nyhedsbrev på mail. Såfremt du ikke har modtaget det, har vi måske ikke din korrekte mailadresse, da kontakt os da venligst. Du kan også læse nyhedsbrevet her Hvad der ikke fremgår af nyhedsbrevet er, at kontingentopkrævninger er på vej ud til jer i disse dage, de bliver sendt via PBS.

Læs mere »

Propning af greens i uge 37

Orientering fra greenkeeper og baneudvalg: I denne uge foretages der propning på greens. Hullerne 1 til 9 er lukket mandag den 12. september 2016 til kl. 15.00. Hullerne 10 til 18 er lukket tirsdag den 13. september 2016 til kl. 15.00. Mvh. Greenkeeper – baneudvalg.

Læs mere »

Vær med til Læsø ugen i uge 30

Så er planlægningen af årets Læsø Uge ved at være på plads, det gode vejr er bestilt og så mangler vi bare dit glade humør. Kom og vær med til 7 festlige sommerdage i Læsø Seaside Golfklub, hvor vi afvikler matcher hver dag i samarbejde med sponsorerne. Vi glæder os til en hyggelig golf-uge. Se hele programmet her.

Læs mere »

”Danmarks bedste golfbane”

Vi har fundet et par udpluk fra artikler fra 2015 frem. Hvis du endnu ikke har prøvet en af Danmarks bedste golfbaner, så skal 2016 måske være året du skal spille Læsø. Vi byder dig i hvert fald hjertelig velkommen. _________________________ Udpluk fra Golfbladet og Golfavisen: Der findes i Danmark næsten 200 golfbaner, og Læsø har en de allerbedste. GOLFBLADETS mangeårige chefredaktør, Morten Buckhøj, der har besøgt Læsø i jubilæumsåret, er i hvert fald ikke i tvivl. Han skriver i sin anmeldelse i juli-udgaven af GOLFBLADET: “Læsøs bane er vanvittig god. Så god, at den bør være en af de baner, man altid nævner, når talen falder på ” Danmarks bedste golfbane”. Den

Læs mere »

Ændring i matchkalender

Til info er der lavet et et par ændringer i matchkalenderen, det drejer sig om to matcher der er blevet flyttet. Den ene er Firmamatch, som flyttes fra den 6. august til den 10. september 2016. Den anden er Slagspilsmesterskabet, som flyttes fra den 3. og 4. september til den 17. og 18 september 2016. Vi beklager, men håber ikke det giver alt for store problemer for jeres planlægning.   Mvh. Sekretariatet

Læs mere »

Støt vores juniorer med Made in Denmark

Klubben er i år blevet Ambassadør Klub for Made in Denmark, hvilket giver jer såvel som os nogle fordele. Hvis I køber en billet støtter I ikke kun Made in Denmark men også vores golfklub. Hvis I f.eks. køber en Partout billet, så går der 200 kr. til klubben. De penge vil blive brugt på vores juniorer, så de kan få en nem og billig start, på en forhåbentlig lang golf karriere. Kontakt Gitte i sekretariatet for yderligere information tlf. 9849 8400 eller mail post@laesoe-golfklub.dk.

Læs mere »

En glad holdkaptajns beretning

Af: René Rosenfeldt Jespersen I denne weekend har vores Kvalifikationshold været ude og spille 2 udekampe. Lørdag stod den på Brønderslev, hvor vi tidligere har haft problemer og søndag skulle vi spille i Frederikshavn. Lørdagsholdet var følgende. 1. single – Lars Skovsgaard 2. single – Dennis R. Jespersen 3. single – René R. Jespersen 4. single – Amdi Brændsturp 5. single – Jan W. Rulle Foursome – Colin Smith og Peder Sørensen. Det hele var tæt efter de første 9 og der lurede en gyser, men Læsø træk stille fra og vandt 10-4 til sidst. Søndagsholdet havde bare en enkelt ændring hvilket var, at Amdi havde knas i ryggen, rigtig

Læs mere »

Åbningsmatch

Lørdag den 26. marts 2016 blev åbningsmatchen afviklet. Dagen startede traditionen tro med at klubbens ældste og yngste medlem sætter flag, mens spillerne synger “I Østen Stiger Solen Op”. Det var en smuk dag, med godt humør og godt spil. Se alle billederne her

Læs mere »

Generalforsamling 6. marts 2016

Deltagerliste: Flemming Simonsen John Eltved Bent Hesthaven +1 gyldig fuldmagt Ilse Hesthaven + 1 gyldig fuldmagt Kirsten Petersen Peder Bo Sørensen Margit Høgh Rulle Flemming Holst Knudsen Rene Rosenfeldt Jespersen Anne Trondal Kirsten Møller Hanne Junge Erik Søndergaard Jytte Nielsen Anita Vesterdorf Gitte Høgh 16 stemmeberettigede samt 2 gyldige fuldmagter. Punkt 1.  Valg af dirigent. Erik Søndergaard blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, elektronisk den 31. januar 2016 samt i Læsø Posten den, nemlig den 2. marts 2016. Erik Søndergaard spurgte om nogen i forsamlingen havde noget at indvende til dette. Da dette ikke var tilfældet kunne det konstateres, at generalforsamlingen var lovlig

Læs mere »

Nyhedsbrev, januar 2016

Kære Medlem/Medlemmer                                                                                                                         Læsø, januar 2016 NYHEDSBREV Klubbens nyhedsbrev bliver KUN udsendt pr. e-mail, det er derfor vigtigt, at din/jeres e-mailadresser er korrekt, du/I kan selv rette e-mailadresse på www.golfbox.dkeller sende en mail til klubben. Du vil også kunne finde såvel nyhedsbrev som matchkalender på klubben hjemmeside. Bestyrelsen har vedtaget en

Læs mere »