Forbedringer på banen

Forbedringer/ændringer på Læsø Golf bane:

2022


Store mængder kompost er strøet ud på fairways, hvilket har hævet kvaliteten af fairways, men lange perioder uden regn kan fortsat ”brænde” banen af. Vi vander dele af fairway på hul 3, 13 og 14 fra det automatiske vandingsanlæg samt de mest trængende områder med et mobilt anlæg, som kan køre i op til tre timer. Der er arealer, hvor klipning forsøges undgået på grund af sjældne blomster, fx arealet til højre/øst for ”Bertas” bakke på hul 5 og arealet til højre/syd for gul tee hul 13 – bl.a. på grund af en orkide, plettet gøgeurt m.fl. Der er fortsat ’beboere’ i de mange stærekasser, og golfbanen er nu registreret som ”Bi–venlig”. Der er blevet fældet en del træer, hvilket både pynter og giver mere lys og luft til green og teested.

 

2021

Vi brugte en del tid og penge på vandingsanlægget, så vi nu kan vande alle greens og teesteder automatisk, vi fik etableret vanding på fairway hul 3 lige før ”øen” så vi nu kan vande, det areal vi omlagde i 2020. Vi fik også etableret grusstier fra green hul 6 til teesteder hul 7 og fra green hul 15 til asfalt vejen. Der blev i efteråret tilført 200 tons kompost til fairways, som kan være med til på sigt at gøre disse bedre. Vi påbegyndte forbedringer/udvidelser af teestederne på hul 4 og 5 og forventer de kan tages i brug i 2022.
Vi forbedrede det ”gamle” hul 8, så det nu er et rigtigt træningshul, hvor vi både kan vande green og fairway. Vi fik ny mur rundt om puttinggreenen.
Der blev igen tyndet ud i birketræerne bl.a. til højre for fairway hul 11 og bag green hul 14.

2020

Vi fik i foråret nye oversigt skilte ved hvert hul. Vi har igen brugt en del penge på eftersåning af fairways. Vi har også brugt mange penge på oprensning af søerne på hul 11, 13 og 14 samt grøften mellem hul 13 og 14. Det sidste med anlæg så fremtidig vedligeholdelse ikke er så arbejdskrævende. Vi har etableret ca. 700 meter grusstier og dermed forbedret transporten mellem hullerne. Vi har ændret bunkeren på hul 11 til en græsbunker.

2019

Træerne bag green på hul 14 og hul 17 er fældet. På hul 14 for at give mere plads til den flotte udsigt ud over Kattegat og lystbådehavnen i Østerby. For hul 17 for at få mere sollys til greenen og med dette hjælp til bekæmpelse af svampe på greenen, men også for at give et flottere indspil til greenen.

2018

Fyrreskoven bag greenen på hul 11 er fjernet, selvfølgelig for at få bedre udsigt til havet, men også fordi nålene fra fyrretræerne er naturens egen ”Raundup”, de nåle der lå, på greenen medførte gule pletter og var til ærgrelse for greenkeeperne.Grøften mellem hul 3 og 5 blev uddybet og etableret med skrå sider, så den er lettere, at vedligeholde, men der blev herved også skabt bedre overbliv mellem hullerne.

2017

Vi har fældet en del træer ved greens for at give greens mere sollys da dette er den bedste ”gødning” de kan få.Der er sket en del fældning af træer i mellem hul 7 og 8 samt hul 7 og 16. Træerne til højre for rød teested på hul 17 er blevet fælled samt træerne i forlængelse af dog lækket på samme hul.

2016

Klubben har i foråret 2016 investeret i nogle ændringer på banen. Søen mellem hul 5 og hul 6 er udvidet. Ud over at pynte og give nogle nye udfordringer er investeringen foretaget for at sikre vand til vanding af greens og teesteder. Da entreprenørmaskinerne nu var på banen fik vi samtidigt oprenset/ændret grøften mellem hul 6 og hul 17, der nu er med skrå sider, som p.t. ikke må betrædes og som vil blive tilsået med græs i september. De skrå sider giver greenkeeperne bedre mulighed for at slå kanter og spillerne får bedre udsyn på banen.

Investeringen er foretaget med de penge, som vi fik frigivet fra Læsø Golf Fond.

Der blev samtidig investeret i kvalitetssikring af banen ved investering i yderligere en pumpe samt styrings anlæg til vandingsanlægget. Vanding kan nu ske automatisk til alle greens og teesteder og vi er ikke længere så sårbare, hvis den ene pumpe skulle stå af. Der blev samtidigt etableret en god vej fra klubhuset/Golf Hotellet til bygningen ved hus 9/10. Til dette har vi fået tilskud fra LAG midler – “Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdiskrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne”.

Du kan læse mere om LAG midlerne her.