Golfregler

Lokalregner og ændrede regler 2019

Lokalregler

En bold, der kommer til at ligge stille på eller på den anden side af Peter Daniels Vej er out of bounds selv om den kommer til at ligge stille på en anden del af banen. Øvrige out of bounds grænser er markeret med hvide pæle.

Strafområder er markeret med røde pæle. Blå pæle: Areal under reparation, Regel 16-1. Blå pæle med grøn top: areal under reparation med spilleforbud, Regel 16-1f.

Afstandsmarkeringer er til midtgreen: Hvid/sort pæle, samt hvide plader i midten af fairway: 200m, Gul/sort pæle, samt gule plader i midten af fairway: 150 m, Rød/sort pæle samt rød plade i midten af fairway: 100 m.

Nyplantede træer med blå mærkat er områder med spilleforbud, fra hvilke lempelse skal tages i henhold til regel 16-1f.

Straffen for overtrædelse af en lokal regel er tabt hul i hulspil og i slagspil den generelle straf.

Når en spillers bold ikke er fundet eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger, frem for at spille fra forrige sted. Med to straffeslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i lempelsesområdet på fairway. Regel 14-3.