Kontakt

bestyrelsen - golftræner - sekretær - greenkeepere

Kontakt-info

Læsø Seaside Golf Klub 
Professor Johansens Vej 4
9940 Læsø

Tlf.: +45 98 49 84 00
Mail: post@laesoe-golfklub.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Mie Elsborg

Anne Marie Elsborg

Formand

Forretningsudvalg, handicap- og regeludvalg,
begynderudvalg, GNG, SoMe

Anita

Anita Vesterdorf

Næstformand

Forretningsudvalg, klubhus- og bygningsudvalg, matchudvalg

bent

Bent Hesthaven

Kasserer

Forretningsudvalg, baneudvalg

ilse

Ilse Hesthaven

Sekretær

Begynderudvalg, handicap- og regeludvalg, matchudvalgMette Herskin

Matchudvalg, klubhus- og bygningsudvalg

arne

Arne Strøm Petersen

Baneudvalg, klubhus- og bygningsudvalg

steen

Steen Bilberg

Matchudvalg, klubbens hjemmeside

Fyldeboks

titel

undertitel

Fyldeboks

titel

undertitel

Fyldeboks

titel

undertitel
gitte

Gitte Høgh

Klubsekretær, primær kontakt

Læsøugen, hjemmeside og facebook

Colin_Soren

Golftræner Colin Smith

Tlf: +45 60184589 – prolaeso@gmail.com

Greenkeeper
Thorbjørn Raun
Greenkeeper assistent
Lars Rosenfeldt Jespersen