Nyheder

Restaurant Udsigten åbner 1. juli.

Godt nyt til os golfspillere, som kommer sultne og tørstige tilbage efter en runde golf: Læsø Golf Resort åbner Restaurant Udsigten 1. juli. Se mere på Facebook og Laesoegolfresort.dk

Læs mere »

Året firma-/holdmatch er afviklet.

Lørdag den 25/6 blev årets firma-/holdmatch afviklet under de bedst tænkelige vejrforhold.Matchen blev arrangeret af sidste års vindere: Perform 1.11 hold havde tilmeldt sig. En match hvor alle hold bestod af 4 spillere og hvor begge køn skulle være repræsenteret. Efter hul 9 var der en forfriskning og en fiskefrikadelle til spillerne. Kl. 18:30 mødtes spillerne igen til en hyggelig aften i Restaurant Udsigten (golfrestauranten).                             Der blev serveret en dejlig 3 retters menu. Allan Strøm leverede god og alsidig musik til en sving om ud på de små timer. I løbet af aftenen blev der uddelt mange

Læs mere »

Firma-/holdmatch lørdag den 25/6

Den 20/6 er deadline for tilmelding til denne match. En spændende dag begyndende med golf og afsluttende med aftenfest i Restaurant Udsigten (golfrestauranten). Se opslaget på Golfbox og tilmeld dit firma eller dit hold.

Læs mere »

DM for hørehæmmede

DM I GOLF FOR 2022 DANSK DØVE-INDRÆTSFORBUND PÅ LÆSØ Så fik vi afviklet dette spændende arrangement på Læsøs dejlige golfbane og medophold på Læsø Golf Resorts nyrenoverede lejlighed samt spisning af de indlagtemåltider på restaurant Udsigten, hvis beliggenhed i Centerbygningen (den tidligeregolfrestaurant) begejstrer enhver! De 12 deltagere i mesterskabet ankom fredag middag til Læsø og fik spillet enprøverunde på banen i det smukkeste sommervejr. Lørdag formiddag var afsat tiltræning og lidt sightseeing og lørdag kl 1300 gik starten til 1. runde afDanmarksmesterskabet. Deltagerne nåede efter at have spillet de første 10 huller i smukt sommervejr at opleve at det også kan regne på Læsø da himlens sluser åbnede sig for

Læs mere »

GENERALFORSAMLING 2022

Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Fremlæggelse af budget for det kommende år Fastsættelse af kontingent Forslag fra bestyrelsen og medlemmer Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er Bent Hesthaven, Ilse Hesthaven, Steen Bilberg og Anita Vesterdorf Valg af suppleant til bestyrelsen – på valg er Rene Jespersen Valg af fanebærer – på valg er Lars Jespersen og Peder-Bo Sørensen Valg af revisor og revisorsuppleant – på valg er Judith Christensen og Steen Bilberg Eventuelt. Diverse bilag til generalforsamlingen er udsendt til medlemmerne på mail.

Læs mere »

Vær med i Ø-GOLF i 2022 og få en flot præmie

Læsø Seaside Golfklub inviterer sammen med golfbanerne på Ærø, Fanø og Langeland til turneringen Ø-GOLF. Spil golf på tre af de fem øer i 2022 og få en flot præmie, samt et sæt specialtrykte golfbolde. Deltag samtidig i konkurrencen om et golfophold på Ærø i 2023 til en værdi af 4390 kr. Læs mere om Ø-GOLF her

Læs mere »

ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 22. januar kl. 13.00 i klubhuset.

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Læsø Seaside Golf Klub Lørdag den 22. januar kl. 13.00 i klubhuset.   Dagsorden for mødet er som følger: Valg af dirigent Uddybende orientering om forløbet siden den ekstraordinære generalforsamling i november Valg af fire bestyrelsesmedlemmer.   Kort orientering til alle: Kære medlemmer Her er de tilbageværende bestyrelsesmedlemmers svar på den udsendte skrivelse. Vi accepterede at udsende de fire udtrådte medlemmers skrivelse straks efter modtagelsen, selv om det er normalt i forbindelse med kritik, at der gives tid til svar fra modparten. Nedennævnt er der lidt orientering om forløbet. Læsø Golf Hotel har været under konkurs siden december 2019 og har stået tomt siden 2016,

Læs mere »

VIGTIGT ifm. ekstraordinær generalforsamling

Læsø Seaside Golf klubs mulige køb af golfbanen med tilhørende maskinhus. Bestyrelsen fik på den ekstraordinære generalforsamling bemyndigelse til, at arbejde videre med muligheden for køb af banen på visse betingelser. En af betingelserne var fremskaffelse af et medlemslån på minimum 1 mil.  Inden generalforsamlingen havde vi fået tilsagn om kr. 300.000 og dags dato har vi tilsagn om kr. 600.000, men vi mangler fortsat kr. 400.000 og nu er det ved at være en hastesag, da vi skal have det på plads inden 1. december. Har du mulighed og vil du støtte klubben og sikre købet af banen, er det nu du skal sende mail til klubbens kasserer (benth@post1.dknet.dk) med

Læs mere »

Ekstraordinær generalforsamling ifm. tilbud om køb af golfbane og centerbygning

Læsø Seaside Golfklub afholdte den 13. november 2021 ekstraordinær generalforsamling. Dagsorden: Velkomst v/ Peter Singers. Valg af dirigent. Punkt 1. Information vedrørende tilbud om køb af golfbane og centerbygning fra investor gruppe, herunder fremlæggelse af udkast til købsaftale. Punkt 2. Information vedrørende Læsø Seaside Golfklubs fremtidige økonomi og forpligtigelser i forbindelse med og efter et eventuelt køb. Punkt 3. Forslag fra bestyrelsen: Ændringer til klubbens vedtægter (ændringer vedrørende stemmeberettigelse, samt nogle mindre rettelser). Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af golfbanen med centerbygning og maskinhus beliggende på matriklerne 234a og 235 Byrum by, Byrum for kroner 3.500.000. Ovennævnte er betinget af, at der samtidigt gives bestyrelsen tilladelse til optagelse af lån

Læs mere »