Forbedringer på banen

Forbedringer/ændringer på Læsø Golf bane:

2019:
Træerne bag green på hul 14 og hul 17 er fældet. På hul 14 for at give mere plads til den flotte udsigt ud over Kattegat og lystbådehavnen i Østerby. For hul 17 for at få mere sollys til greenen og med dette hjælp til bekæmpelse af svampe på greenen, men også for at give et flottere indspil til greenen.

2018:
Fyrreskoven bag greenen på hul 11 er fjernet, selvfølgelig for at få bedre udsigt til havet, men også fordi nålene fra fyrretræerne er naturens egen ”Raundup”, de nåle der lå, på greenen medførte gule pletter og var til ærgrelse for greenkeeperne.
Grøften mellem hul 3 og 5 blev uddybet og etableret med skrå sider, så den er lettere, at vedligeholde, men der blev herved også skabt bedre overbliv mellem hullerne.

2017:
Vi har fældet en del træer ved greens for at give greens mere sollys da dette er den bedste ”gødning” de kan få.
Der er sket en del fældning af træer i mellem hul 7 og 8 samt hul 7 og 16. Træerne til højre for rød teested på hul 17 er blevet fælled samt træerne i forlængelse af dog lækket på samme hul.

2016:
Klubben har i foråret 2016 investeret i nogle ændringer på banen. Søen mellem hul 5 og hul 6 er udvidet. Ud over at pynte og give nogle nye udfordringer er investeringen foretaget for at sikre vand til vanding af greens og teesteder. Da entreprenørmaskinerne nu var på banen fik vi samtidigt oprenset/ændret grøften mellem hul 6 og hul 17, der nu er med skrå sider, som p.t. ikke må betrædes og som vil blive tilsået med græs i september.De skrå sider giver greenkeeperne bedre mulighed for at slå kanter og spillerne får bedre udsyn på banen.

Investeringen er foretaget med de penge, som vi fik frigivet fra Læsø Golf Fond.

Der blev samtidig investeret i kvalitetssikring af banen ved investering i yderligere en pumpe samt styrings anlæg til vandingsanlægget. Vanding kan nu ske automatisk til alle greens og teesteder og vi er ikke længere så sårbare, hvis den ene pumpe skulle stå af. Der blev samtidigt etableret en god vej fra klubhuset/Golf Hotellet til bygningen ved hus 9/10. Til dette har vi fået tilskud fra LAG midler – “Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdiskrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne”.

Du kan læse mere om LAG midlerne her.

Scan0005