Nyhedsbrev januar 2018

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING / NYHEDSBREV

Klubbens nyhedsbrev bliver KUN udsendt pr. e-mail, det er derfor vigtigt, at din/jeres e-mailadresser er korrekt, du/I kan selv rette e-mailadresse på www.golfbox.dk eller sende en mail til klubben. Du vil også kunne finde såvel nyhedsbrev som matchkalender på klubbens hjemmeside.

Generalforsamlingen 2017 vedtog uændrede kontingenter for 2018.

Det er alderen pr. 01/01-18, der afgør, hvilken kategori man tilhører.

Vores udenlandske medlemmer gøres opmærksom på, at de selv skal afholde alle udgifter i forbindelse med overførsel af kontingentbetaling, der mangler ofte 30,00 – 60,00 kr. af beløbet.

Det er nu også muligt at betale med udenlandske kort i klubben.

Igen i år udsendes kontingentopkrævninger via PBS – check derfor jeres netbank og tilmeld automatisk betaling, klubbens korrekte kreditornr. til PBS er: 03659968. Husk medlemskabet er bindende for 2018 iflg. vedtægterne, når man ikke har meldt sig ud inden den 31.12.17.

Betalingsfristen er 15. februar 2018

Bestyrelsen vedtog på sidste bestyrelsesmøde at afskaffe årsmærket, det er derfor vigtigt, at du fremtidigt medbringer dit DGU-kort, når du spiller.

Pensionister fyldt 65 år

Kr. 2.200,-

Seniorer fyldt 25 år

Kr. 3.100,-

Ægtepar / samboende

Kr. 4.800,-

Ungdom 18-24 år

Kr. 1.200,-

Juniorer 12-17 år

Kr.    400,-

Barn til og med 11 år (udløser ikke DGU kort)

Kr.    150,-

Long distance – giver frit spil på banen.

(Kræver fuldt medlemskab af en anden golfklub)

Kr. 2.000,-

Fleks-medlemskab (der skal altid betales greenfee – også i hjemmeklubben)

Kr.    695,-

Fleks-medlemskab giver ret til et DGU-kort og dermed ret til spil på de fleste golfbaner under forudsætning af at de krav, der nu en gang gælder for et medlemskab af en dansk golfklub, er opfyldt, dog skal der altid betales fuld greenfee – også i hjemmeklubben, dog tilbyder Læsø Seaside Golfklub igen i år, en gratis runde til de fleksmedlemmer der besøger Læsø.

Bagskabe

Alle der i 2017 har rådet over et skab har naturligvis førsteret til dette skab i 2018, men for at kunne udnytte denne ret kræves, at lejen er rettidig indbetalt. Juniorer kan fortsat købe en nøgle til yderdøren og stille deres bags i rummet på anvist plads.

Juniorer der har købt nøgle til yderdøren og ikke længere benytter den, bedes hurtigst muligt aflevere den til Gitte. Alle nøgler er registrerede på navn.

Priser 2018

Enkeltskab kr. 250,- (1 stk. nøgle til yderdør er inkl. i prisen)

Dobbeltskab kr. 400,- (2 stk. nøgler til yderdør er inkl. i prisen)

Juniornøgle                     kr.   50,- giver ret til at stille sin bag på anvist plads i rummet

Dobbeltskabe på DR        kr. 400,- og du skal selv sørge for hængelås.

Dobbeltskabe på DR        Kan lejes i kortere perioder, spørg om pris på kontoret.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at al opbevaring i bagrummet er på eget ansvar.

Nyheder fra klubben:

Disse ligger på vores hjemmeside www.laesoe-golfklub.dk sammen med match- & aktivitetskalender og andre informationer om klubben. Yderligere henviser vi også til vores facebook side www.facebook.com/Laesoegolfklub/, hvor der også løbende informeres om nyheder.

www.golfbox.dk kan du lægge din e-mail adresse, så vi kan sende nyheder direkte til dig.

For at logge dig på Golfbox skal du under brugernavn skrive dit medlemsnummer (f.eks. 113-1234) og dit password er din fødselsdato – ddmmåå (f.eks. 010263 hvis du er født d. 1. februar 1963)

Din e-mail adresse lægger du ind ved at gå ind på dine data under ”Min GolfBox” og tilrette ”ret profil”. Har du problemer hermed ring venligst til sekretariatet. På GOLFBOX finder i bl.a. vores matcher med tilhørende matchpropositioner. Her kan du også foretage din online tilmelding, se startlisten samt matchresultaterne. Desuden kan vores medlemmer (og greenfee gæster) lave tidsbestilling både på Læsø samt fremmede baner. Hos os kan du booke 30 dage før ønsket spilletidspunkt, ligesom man også selv kan indberette sine scorekort – HUSK at din markør efterfølgende skal logge sig ind og godkende scoren. Markøren får tilsendt en mail fra GolfBox herom.

Match- og aktivitetskalenderen vil ligge fremme i klubhuset, og kan i øvrigt rekvireres på mail.

Vi er glade for at Colin Smith igen i år vender tilbage fra Portugal midt i marts og fortsætter sine aktiviteter i Læsø Seaside Golfklub.

Generalforsamling lørdag den 10. marts 2018 kl. 12.00 i klubhuset, hvor klubben er vært for en let frokost. Generalforsamlingen starter kl. 13.00.

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne.

Der er indgivet skriftligt forslag fra bestyrelsen vedrørende kontingenter.

Forslag fra medlemmer skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar.

Endnu en reminder/indkaldelse vil ske igennem Læsø Posten.

Forårsklargøring af klubfaciliteter m/ efterfølgende frokost samt medlemsmøde – lørdag den 17. marts 2018 kl. 10.00.

Standerhejsning/Påskematch lørdag den 31. marts 2018 kl. 09.00

Vi åbner sæsonen med standerhejsning, morgenkaffe og match.

Matchudvalget søger ledere til vore matcher i 2018 – kontakt Gitte Høgh eller skriv dig på matchkalenderen, der er ophængt i klubhuset.

Med venlig hilsen

Læsø Seaside Golf Klub

Bestyrelsen