Banen er delvist lukket

På grund af meget vand på banen kan og må der kun spilles på hullerne nord for Peter Danielsvej, det vil sige
hullerne 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 18.

Endvidere er der etableret vintergreens, der tages i brug ca. 1.11.2017. Afstand fra nuværende mål er på par 3- og 4-huller 40 m og på par 5-huller 50 m.

Med venlig hilsen Baneudvalget