Kære alle medlemmer

Her er lille opsummering og et enkelt ønske.

2020 har i den grad været et turbulent år. Faktisk startede det turbulente for Læsø Seaside Golfklub allerede i foråret 2019, hvor Dansk Golf Union vurderede, at banen var så misligholdt, på grund af ejerens manglende engagement, at Læsø Seaside Golfklub i henhold til vores kontrakt, kunne overtage driften af banen.

Alle banemedarbejdere var på dette tidspunkt afskediget, al materiel var nedslidt og ubrugeligt, så det var faktisk at starte forfra. Ny chefgreenkeeper og medhjælpere blev ansat og de knoklede, hvilket har givet resultat. Banen har aldrig stået flottere.

Så nåede vi til slutningen af 2019 og baneejeren blev erklæret konkurs – hele molevitten blev overdraget til en kurator, som skulle varetage kreditorernes interesser. Disse var dog ikke interesseret i en tvangsauktion, men vil vente til en køber byder, hvad de mener, de vil sælge for, så vi -Læsø Seaside Golfklub – afventer stadig. Dog har vi i efteråret 2020 indgået en 3-årig aftale med kurator, om fremtidig drift af banen.

Vi i klubben og især banen var i den grad rustet til en forrygende sæson 2020 – så satte COVID-19 ind. Hvilket betød aflyst åbningsmatch, og derpå flere aflyste matcher gode råd var dyre nu. Vi rådede over nok den flotteste golfbane set i mange år.

Heldigvis kom staten os til undsætning ved at sænke prisen på færgebilletter, så her, når året går på held, kan vi ikke klage over danske besøgende, dog har det tyndet en del ud i vores svenske og tyske medlemmer, desværre. Mange af dem var Long Distance medlemmer, som jo nu er meldt ud og som følge af diktat fra Dansk Golf Union ikke kan generhverve sig et Long Distance medlemskab, da dette, igen ifølge Dansk Golf Union, kræver et fuldtids medlemskab i en DANSK golfklub.

Det er ikke billigt at drive en golfbane, hverken økonomisk eller arbejdsmæssigt. Bestyrelsen efterlyser derfor frivillige ”viceværter” til forefaldende arbejde:

Af opgaver kan nævnes:

  • Buggys skal alle vaskes hver 14. dag og serviceres løbende. 
  • Toilethus på banen, skal rengøres 2 til 3 gange om ugen i højsæsonen, ellers ved behov. 
  • Skraldespande / dåsespande ved klubhuset tømmes, ved behov.
  • Der skal fejes og sættes stole på plads, ved behov, omkring klubhuset.
  • Der skal jævnligt checkes, at farvede pæle på banen er placeret korrekt.
  • Der skal flyttes ”tegnestifter” på banen.
  • Området omkring klubhuset og Driving Rangen skal holdes fri for ukrudt.

Hvis det viser sig, at det ikke er muligt at få løst opgaverne med frivilligt arbejde, må det være et punkt, der tages op på Generalforsamlingen 2021.Findes dette ikke inden Generalforsamling 2021, vil bestyrelsen komme med forslag til ansættelse af en vicevært, tanken var ca. 10 timer ugentligt. Desværre er dette ikke økonomisk muligt pt. så det vil kræve en mindre ekstra indbetaling fra alle fuldtidsmedlemmer.

Hvis der blandt vores medlemmer er nogle, der har gode ideer / ønsker / eller bare noget vi bare ikke har tænkt på, så lad os det vide.

Det var ordene i denne omgang – vi håber de falder i god jord og ønsker jer en rigtig dejlig jul og et godt nytår.

Husk der stadig kan spilles på banen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, 

Læsø Seaside Golfklub, post@laesoe-golfklub.dk