INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING / NYHEDSBREV

Læsø, januar 2020

Kære Medlem/Medlemmer

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne.

Der er indgivet skriftligt forslag fra bestyrelsen vedrørende kontingenter.

Forslag fra medlemmer skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar.

Generalforsamling lørdag den 7. marts 2020 kl. 12.00 i klubhuset, hvor klubben er vært for en let frokost. Generalforsamlingen starter kl. 13.00.

I disse dage bliver der udsendt kontingent opkrævninger ud via PBS, hvis i undrer jer over beløbene, skyldes det, at bestyrelsen på sigt ønsker at udfase grupperne pensionist og ægtepar.

Generalforsamlingen 2019 vedtog følgende kontingenter for 2020.

Seniorer fra kr. 3.300 til kr. 3.400

Pensionister fra kr. 2.400 til kr. 2.600

Long Distance fra kr. 2.200 til kr. 2.500

Ægtepar fra kr. 5.200 til kr. 5.600

Ingen ændringer for børn, juniorer, ungdoms og fleksmedlemmer. Det er alderen pr. 01/01-20, der afgør, hvilken kategori man tilhører.

Vores udenlandske medlemmer får opkrævningen på mail og kan evt. betale når de første gang i 2020 er i klubben, blot vi får besked via mail.

Check derfor jeres netbank og tilmeld PBS eller benyt nedenstående link som også findes på hjemmesiden under priser. https://laesoe-golfklub.dk/?page_id=2187

PBS nr.: 03659968

Deb.gr.nr.: 00001

Medlemsnr.: 00000000000XXXX (medlemsnr.: uden 113- + foranstående 000 i alt 15 cifre)

Betalingsfristen er 14. februar 2020

Kontingentet er helårligt, derfor har vi kun en udmeldelsesfrist nemlig den 31.12.. Er medlemskabet ikke opsagt senest denne dato, er man medlem i det følgende kalenderår og skal betale kontingent. Man kan naturligvis hele året meddele, at man ikke ønsker medlemskab det kommende år.

Igen i år tilbyder vi vores Fleksmedlemmer, at spille en gratis runde på Læsø Seaside Golf bane, ved henvendelse på kontoret.

Det ny indførte chipkort system på drivingrangen fungerer upåklageligt. Et chipkort er i princippet gratis, men man betaler kr. 200 i depositum for et.

Ligeledes fungerer systemet med udlejning af buggys gennem proboksen, så man kan få udleveret nøgle til buggy udenfor kontortid.

Medlemmer der har brug for et bagskab kan henvende sig på kontoret og høre, om der er noget ledigt.

Klubben råder over et mindre antal skabe, som kan lejes ud i kortere perioder, også her skal man henvende sig på kontoret.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at al opbevaring i bagrummet er på eget ansvar.

Nyheder fra klubben:

Disse ligger på vores hjemmeside www.laesoe-golfklub.dk sammen med match- & aktivitetskalender og andre informationer om klubben. Yderligere henviser vi også til vores facebookside www.facebook.com/Laesoegolfklub/, hvor der også løbende informeres om nyheder.

Årets største nyhed må helt klart være at slå fast, at det er Læsø Golf Hotel A/S der er erklæret konkurs og IKKE Læsø Seaside Golfklub. Godt nok ejer Læsø Golf Hotel A/S banen, men klubben har drevet den størstedelen af sæson 2019 og efter aftale med kurator Søren Christensen Volder, driver klubben også banen 2020 samt fortsætter samarbejdet med Chefgreenkeeper Thorbjørn Raun.

Som noget helt nyt, tilbyder Læsø Seaside Golfklub nu attraktive sponsorpakker, som kan give din virksomhed en super eksponering. Ring til kontoret og få materiale tilsendt.

www.golfbox.dk kan du lægge din e-mail adresse, så vi kan sende nyheder direkte til dig.

For at logge dig på Golfbox skal du under brugernavn skrive dit medlemsnummer (f.eks. 113-1234) og dit password er din fødselsdato – ddmmåå (f.eks. 010263 hvis du er født d. 1. februar 1963), med mindre du selv har ændret det.

Din e-mailadresse lægger du ind ved at gå ind på dine data under ”Min Golfbox” og tilrette ”ret profil”. Har du problemer hermed ring venligst til sekretariatet. På GOLFBOX finder I bl.a. vores matcher med tilhørende matchpropositioner. Her kan du også foretage din online tilmelding, se startlisten samt matchresultaterne. Desuden kan vores medlemmer (og greenfee gæster) bestille tid både på Læsø samt fremmede baner. Hos os kan du booke 30 dage før ønsket spilletidspunkt, ligesom man også selv kan indberette sine scorekort – HUSK at din markør efterfølgende skal logge sig ind og godkende scoren. Markøren får tilsendt en mail fra Golfbox herom.

Match- og aktivitetskalenderen kommer ligger fremme i klubhuset, og kan i øvrigt rekvireres på mail.

Igen i år er vi glade for at Colin og Jane Smith fortsætter deres aktiviteter i Læsø Seaside Golfklub fra midt/sidst i marts 2020.

Forårsklargøring af klubfaciliteter m/ efterfølgende frokost samt medlemsmøde – lørdag den 28. marts 2020 kl. 10.00.

Standerhejsning/Påskematch lørdag den 11. april 2020 kl. 09.00. Vi åbner sæsonen med standerhejsning, morgenkaffe og match.

Matchudvalget søger ledere til vore matcher i 2020 – kontakt Gitte Høgh eller skriv dig på matchkalenderen, der vil blive ophængt i klubhuset.

Med venlig hilsen

Læsø Seaside Golf Klub

Bestyrelsen