INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING / NYHEDSBREV

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne.

Der er indgivet skriftligt forslag fra bestyrelsen vedrørende kontingenter.

Forslag fra medlemmer skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar. 

Generalforsamling lørdag den 13. marts 2021 kl. 12.00 i klubhuset, hvor klubben er vært for en let frokost. Generalforsamlingen starter kl. 13.00.

Endnu en reminder/indkaldelse vil ske igennem Læsø Posten. 

I disse dage bliver der udsendt kontingent opkrævninger via PBS, hvis i undrer jer over beløbene, skyldes det, at bestyrelsen på sigt ønsker at udfase grupperne pensionist og ægtepar.

Generalforsamlingen 2020 vedtog følgende kontingenter for 2021.

  • Seniorer fra kr.  3.400 til kr. 3.500
  • Pensionister fra kr. 2.600 til kr. 2.900
  • Ægtepar fra kr. 5.600 til kr. 6.200
  • Flex er uændret kr. 745, inkl. en greenfee, så kontingentet er reelt kun kr. 345.


Ingen ændringer for børn, juniorer, ungdoms og Long Distancemedlemmer. Det er alderen pr. 01/01-21, der afgør, hvilken kategori man tilhører.

Vores udenlandske medlemmer får opkrævningen på mail og kan evt. betale når de første gang i 2021 er i klubben, blot vi får besked via mail.

Kontingentopkrævninger udsendes via PBS, så check jeres netbank og tilmeld til PBS med oplysningerne på indbetalingskortet eller benyt nedenstående oplysninger på: https://laesoe-golfklub.dk/?page_id=2187

PBS nr.:        03659968
Deb.gr.nr.:    00001
Medlemsnr.:  00000000000XXXX (medlemsnr.: uden 113- + foranstående 000 i alt 15 cifre)

Der kan også laves en helt almindelig bankoverførsel til Nordjyske Bank reg. 7402 konto 1033142, husk at skrive dit medlemsnr. på overførslen.

BETALINGSFRISTEN ER 15. FEBRUAR 2021

Kontingentet er helårligt, derfor har vi kun en udmeldelsesfrist nemlig den 31.12, så, hvis du modtaget dette nyhedsbrev, HAR du IKKE meldt dig ud i tide, ifølge vores vedtægter og du ER medlem i sæson 2021 og SKAL betale kontingent for sæsonen.

Chipkort systemet til drivingrange bolde fungerer upåklageligt. Et chipkort er i princippet gratis, men man betaler kr. 200 i depositum, dog skal greenfeegæster stadig købe mønter i klubhuset.

Proboxsystemet med udlejning af buggys fungerer ligeledes upåklageligt. Her kan man få udleveret og aflevere nøgle til buggys udenfor kontortid.

Medlemmer der har brug for et bagskab kan henvende sig på kontoret og høre, om der er noget ledigt. Klubben råder over et mindre antal skabe, som kan lejes ud i kortere perioder, også her skal man henvende sig på kontoret. For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at al opbevaring i bagrummet er på eget ansvar.

Nyheder fra klubben: 

Disse ligger på vores hjemmeside www.laesoe-golfklub.dk sammen med match- & aktivitetskalender og andre informationer om klubben. Yderligere henviser vi også til vores facebookside www.facebook.com/Laesoegolfklub/, hvor der også løbende informeres om nyheder.

I forbindelse med Læsø Seaside Golf Hotel A/S konkurs er der truffet aftale med kurator Søren Christensen Volder, således at klubben fortsat står for driften af banen de kommende 3 år.

Læsø Seaside Golfklub er vældig glade for at kunne fortælle, at chefgreenkeeper Thorbjørn Raun forsætter som chefgreenkeeper fremover. 

Det kan yderligere oplyses, at hele Læsø Seaside Golf Hotel A/S under konkurs, nu er sat til salg ved mægler.

Vores sponsorpakker, er attraktive og vi har fortsat plads til flere sponsorer. Kontakt kontoret for materiale, hvis du vil give din virksomhed en super eksponering. 

Da Læsø Seaside Golf klub ikke benytter sig af alm. postudsendelse er det vigtigt, at du på din GolfBox profil (www.golfbox.dk) opdaterer din e-mail og din adresse. Hvis du ikke med dit medlemsnr. kan logge dig ind, skal du henvende dig på kontoret, da Golfbox ikke kan være behjælpelig med dette.

På GOLFBOX finder du inden for kort tid vores matcher med tilhørende matchpropositioner. Her kan du også foretage din online tilmelding, se startlisten samt matchresultaterne. Desuden kan vores medlemmer (og greenfee gæster) bestille tid både på Læsø samt fremmede baner. Hos os kan du booke 30 dage før ønsket spilletidspunkt, ligesom man også selv kan indberette sine scorekort – HUSK at din markør efterfølgende skal logge sig ind og godkende scoren. Markøren får tilsendt en reminder på mail fra Golfbox herom.

Match- og aktivitetskalenderen ligger inden for kort fremme i klubhuset og kan i øvrigt rekvireres på mail.

Igen i år er vi glade for at Colin og Jane Smith fortsætter deres aktiviteter i Læsø Seaside Golf Klub fra midt/sidst i marts 2021.

Forårsklargøring af klubfaciliteter m/ efterfølgende frokost samt medlemsmøde – lørdag den 27. marts 2021 kl. 10.00.

Standerhejsning/Påskematch lørdag den 3. april 2021 kl. 09.00. Vi åbner sæsonen med standerhejsning, morgenkaffe og match.

Matchudvalget søger ledere til vore matcher i 2021 – kontakt Gitte Høgh eller skriv dig på matchkalenderen, der vil blive ophængt i klubhuset.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Læsø Seaside Golf Klub