En lille orientering til klubbens medlemmer!

Læsø den 31. maj 2019

Det er kommet bestyrelsen for øre, at der går et rygte om, at klubben er gået konkurs.

Det har på ingen måde noget på sig, vi er fortsat og har altid været en klub med en sund økonomi.

Vi ved ikke hvordan rygtet er opstået, men det kan evt. hænge sammen med, at baneejer ikke overholdt sine forpligtigelser med hensyn til pleje/vedligeholdelse af banen.

Med baggrund i dette og ved hjælp af en banerapport samt juridisk bistand fra Dansk Golf Union, overtog vi i henhold til §6 i overenskomsten driften af banen fra den 15. april i år. Det indebærer, at vi ikke betaler leje til baneejer, men modregner driften af banen i den aftalte leje.

Bestyrelsen har udarbejdet et budget der viser, at vi håber at kunne gennemføre dette uden at komme ud af året med et stort underskud.

Der udføres et stort frivilligt arbejde vedrørende banens drift af klubbens medlemmer, det er vi i bestyrelsen meget taknemmelig for.

For at stå økonomisk stærkt når banens fremtid skal behandles, har bestyrelsen, efter opfordring fra flere medlemmer, besluttet at åbne mulighed for medlemmers frivillige indbetaling til klubben, dette kan ske ved indbetaling til reg.nr. 7402 konto.nr. 1052555 eller på MobilePay til tlf. 12206, i begge tilfælde med teksten tilskud.

Er der blandt foreningens medlemmer forretningsejere, som kunne ønske at støtte klubben med sponsorbidrag, kan dette også aftales ved henvendelse på mail post@laesoe-golfklub.dk eller telefon 98498400. Sponsoratet vil fremgå af sponsortavle samt på klubbens hjemmeside.

Det blev til en lidt længere orientering, men vi vil gerne med jeres hjælp have manet rygtet om klubbens konkurs i jorden.

På forhånd tak og I ønskes en fortsat god golfsæson.

Læsø Seaside Golf Klub

Bestyrelsen