Nyheder

Vær med i Ø-GOLF i 2022 og få en flot præmie

Læsø Seaside Golfklub inviterer sammen med golfbanerne på Ærø, Fanø og Langeland til turneringen Ø-GOLF. Spil golf på tre af de fem øer i 2022 og få en flot præmie, samt et sæt specialtrykte golfbolde. Deltag samtidig i konkurrencen om et golfophold på Ærø i 2023 til en værdi af 4390 kr. Læs mere om Ø-GOLF her

Læs mere »

ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 22. januar kl. 13.00 i klubhuset.

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Læsø Seaside Golf Klub Lørdag den 22. januar kl. 13.00 i klubhuset.   Dagsorden for mødet er som følger: Valg af dirigent Uddybende orientering om forløbet siden den ekstraordinære generalforsamling i november Valg af fire bestyrelsesmedlemmer.   Kort orientering til alle: Kære medlemmer Her er de tilbageværende bestyrelsesmedlemmers svar på den udsendte skrivelse. Vi accepterede at udsende de fire udtrådte medlemmers skrivelse straks efter modtagelsen, selv om det er normalt i forbindelse med kritik, at der gives tid til svar fra modparten. Nedennævnt er der lidt orientering om forløbet. Læsø Golf Hotel har været under konkurs siden december 2019 og har stået tomt siden 2016,

Læs mere »

VIGTIGT ifm. ekstraordinær generalforsamling

Læsø Seaside Golf klubs mulige køb af golfbanen med tilhørende maskinhus. Bestyrelsen fik på den ekstraordinære generalforsamling bemyndigelse til, at arbejde videre med muligheden for køb af banen på visse betingelser. En af betingelserne var fremskaffelse af et medlemslån på minimum 1 mil.  Inden generalforsamlingen havde vi fået tilsagn om kr. 300.000 og dags dato har vi tilsagn om kr. 600.000, men vi mangler fortsat kr. 400.000 og nu er det ved at være en hastesag, da vi skal have det på plads inden 1. december. Har du mulighed og vil du støtte klubben og sikre købet af banen, er det nu du skal sende mail til klubbens kasserer (benth@post1.dknet.dk) med

Læs mere »

Ekstraordinær generalforsamling ifm. tilbud om køb af golfbane og centerbygning

Læsø Seaside Golfklub afholdte den 13. november 2021 ekstraordinær generalforsamling. Dagsorden: Velkomst v/ Peter Singers. Valg af dirigent. Punkt 1. Information vedrørende tilbud om køb af golfbane og centerbygning fra investor gruppe, herunder fremlæggelse af udkast til købsaftale. Punkt 2. Information vedrørende Læsø Seaside Golfklubs fremtidige økonomi og forpligtigelser i forbindelse med og efter et eventuelt køb. Punkt 3. Forslag fra bestyrelsen: Ændringer til klubbens vedtægter (ændringer vedrørende stemmeberettigelse, samt nogle mindre rettelser). Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af golfbanen med centerbygning og maskinhus beliggende på matriklerne 234a og 235 Byrum by, Byrum for kroner 3.500.000. Ovennævnte er betinget af, at der samtidigt gives bestyrelsen tilladelse til optagelse af lån

Læs mere »

Ø-GOLF – en turnering på fem danske øer

    De fem øer Fanø, Langeland, Læsø, Samsø og Ærø byder alle på smukt beliggende golfbaner med udsigt til havet og masser af plads. I 2021 indbyder øernes golfbaner til turneringen Ø-GOLF! Spil golf på mindst tre af de fem øer i 2021, og modtag en flot præmie med greenfee-vouchers til alle fem golfbaner i 2022 samt et sæt specialtrykte golfbolde. Sådan deltager du: Når du besøger én af de fem golfbaner, finder du Ø-GOLF-flyeren i receptionen. Tag denne med dig, når du besøger de øvrige golfbaner. Hver gang du har spillet én af de fem ø-golfbaner, får du golfbanens stempel på flyeren. Når du har spillet den tredje

Læs mere »

Udsættelse af generalforsamling

Læsø den 18.04.2021 Kære alle. Danmark er ved at genåbne. Vi havde håbet, men desværre. Igen på grund af regeringens Covid-19 indendørs forsamlingsrestriktioner, ser bestyrelsen for Læsø Seaside Golfklub det ikke muligt at afholde Generalforsamling lørdag den 24. april 2021 kl. 13.00 som tidligere meddelt. Vi håber, og flytter hermed til Generalforsamlingen til lørdag den 22.5.2021 kl. 13 i lokalerne i klubhuset, Prof. Johansens Vej 2, 9940 Læsø. Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan læses på nedenstående link: https://laesoe-golfklub.dk/1779-2/ Der er til generalforsamlingen indkommet fem forslag: Forslag fra medlem vedrørende greenfee for gæst. Forslag fra bestyrelsen: Forslag vedrørende kontingent 2022 Forslag/godkendelse af bestyrelsens køb af ejendommen Prof. Johansensvej 1a Forslag om udvidelse af

Læs mere »

Tak for en god arbejdsdag

Vi har lørdag den 27. marts 2021 haft årets arbejdsdag på golf banen. Årets arbejdsdag var ikke tilsmilet af godt vejr – der var regn og byger det meste af tiden. Dagens program, fejning af fliser ved klubhus og driving range, rengøring af bagrum og udestue, rengøring af omklædningsrum, rengøring af banens toilethus, kontrol af afstands pæle samt røde pæle ved strafområder, plantning af 500 stk. marehalm bag green på hul 17, såning af korn og honningurt på ”oprensnings” bakker ved hul 14 og 4, fjernelse af siv- og stubrester efter brug af brakpudser i efteråret, gennemgang af affaldsstativer og boldvaskere. Herudover var det planlagt, at male pumpe huset og

Læs mere »

Banen er åben

Læsø 27. februar 2021 Så er hele banen igen åben for spil, men kun til vintergreens – landmålerstokke. Der er fortsat lidt vand/is på fairway hul tre. Venlig hilsen BANEUDVALGET 

Læs mere »

Flytning af generalforsamling

Læsø den 26. februar 2021 Med baggrund i regeringens pressemøde onsdag kan vi herved orienter om at klubbens berammede generalforsamling den 13. marts 2021 er flyttet til lørdag den 24. april 2021 kl. 13.00 (der er frokost kl.12.00). Der er til generalforsamlingen indkommet fem forslag: Forslag fra medlem vedrørende greenfee for gæst. Forslag fra bestyrelsen: Forslag vedrørende kontingent 2022 Forslag/godkendelse af bestyrelsens køb af ejendommen Prof. Johansensvej 1a Forslag om udvidelse af overdækket drivingrange Forslag om vedtægts ændring §8  5 linje ændres til kun at vedrøre optagelse af lån og sikkerhedsstillelse. Der vil blive indrykket reminder i Læsø Posten onsdagen før generalforsamlingen. Husk der er arbejdsdag lørdag den 27. marts

Læs mere »