Ændrede golfregler pr. 1/1 – 2019

Dansk Golf Union ændrer en del regler pr. 1. januar 2019. Her er et overblik over de 20 vigtigste.

Find dem også her