ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 22. januar kl. 13.00 i klubhuset.

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Læsø Seaside Golf Klub Lørdag den 22. januar kl. 13.00 i klubhuset.

 

Dagsorden for mødet er som følger:

Valg af dirigent

Uddybende orientering om forløbet siden den ekstraordinære generalforsamling i november

Valg af fire bestyrelsesmedlemmer.

 

Kort orientering til alle:

Kære medlemmer

Her er de tilbageværende bestyrelsesmedlemmers svar på den udsendte skrivelse. Vi accepterede at udsende de fire udtrådte medlemmers skrivelse straks efter modtagelsen, selv om det er normalt i forbindelse med kritik, at der gives tid til svar fra modparten.

Nedennævnt er der lidt orientering om forløbet.

Læsø Golf Hotel har været under konkurs siden december 2019 og har stået tomt siden 2016, hvilket har været til irritation for mange af klubbens medlemmer. En gruppe af klubbens medlemmer og golfspillere udenfor øen med stor interesse for Læsø har i det meste af 2021 arbejdet med muligheden for at skabe økonomi i en overtagelse.

Det lykkedes denne gruppe at få en aftale med kurator på følgende vilkår:
– Købsaftalen skulle omfatte hele konkursboet, altså både golfbane, klubhus og hotellejlighederne
– Købsaftalen skulle underskrives og købesummen indbetales senest 20/12-21

Investorgruppen indkaldte i slutningen af oktober til et orienteringsmøde om deres ideer og arbejde og efterfølgende besluttede golfklubbens bestyrelse at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at fremlægge projektet set fra golfklubbens vinkel samt at opnå generalforsamlingens tilladelse til køb af bane og centerbygning for 3,5 million.  Et flertal af klubbens bestyrelse var imod, at klubben skulle stå for ejerskab af klubhus eller centerbygning, som den også kaldes, med alle de udfordringer, det indebar, og inden den ekstraordinære generalforsamling blev det ændret til, at klubben kun skulle overtage selve golfbanen.

På den ekstraordinære generalforsamling fik bestyrelsen en enstemmig godkendelse til at indgå en købsaftale og optage de fornødne lån. Det viste sig desværre, at selvom klubben havde fået tilsagn om medlems lån på 1,1 million og den nødvendige kassekredit i banken, kunne klubben ikke opnå kreditforeningslån uden at stille med en kommunegaranti. En anmodning til kommunen herom endte med, at kommunen i stedet gav tilsagn om køb af banen med henblik på udlejning til klubben på fair vilkår og til en lavere ydelse end der ville være gældende ved et køb. Klubben fik samtidig en køberet til banen.

Klubben fik umiddelbart inden den ekstraordinære generalforsamling fra en udenforstående anonym 3. mand tilbud om køb af banen. Den anonyme velgører ville betale klubben 6 mio kr. for bane og klubhus for derefter at stille det til rådighed for klubben, og umiddelbart lød det som et tilbud, det var svært at afslå, hvilket også har været begrundelsen for, at de fire, nu udtrådte bestyrelsesmedlemmer senere har advokeret for at klubben skulle acceptere dette tilbud.

Vi, der er tilbage i bestyrelsen, har dog følgende indvendinger:
– Klubben har ikke på noget tidspunkt i forløbet haft ejerskab over bane og klubhus, og har derfor ikke haft noget at sælge. Det er investorgruppen, der som en del af den samlede handel har ejerskabet.
– Investorgruppen har ikke ønsket at skulle samarbejde omkring banen med en ukendt ejer, hvis motiver ikke er kendte.

Sagen havde måske stillet sig anderledes, hvis den anonyme velgører havde afsløret sin identitet og havde været mere åben omkring hensigter og planer for golfbanen.

Det har i mange år været klubbens inderste ønske at blive ejer af banen og dermed blive herre i eget hus.
Det kunne desværre ikke lade sig gøre i første omgang, men i og med ejerskabet nu bliver parkeret hos Læsø Kommune, der ikke har andre interesser end at sørge for, at endnu en af øens foreninger har mulighed for at dyrke deres sport.

Klubben har opnået en bedre løsning end den, der forelå til behandling og godkendelse på generalforsamlingen. Klubben har reelt ingen økonomiske risiko i den valgte model, der i øvrigt indebærer et gensidigt tilsagn mellem investorer i golfhotellet og klub om ordentlighed i samarbejdet.

Lejeaftale mellem klubben og Læsø Kommune er ikke færdigbehandlet. Det samme gælder samarbejdsaftale med investorgruppen, her arbejder vi p.t. med andet udkast.

Håber ovennævnte giver et bedre indblik i sagen.

Med venlig hilsen

 

Læsø Seaside Golf Klub

 Bestyrelsen