VIGTIGT ifm. ekstraordinær generalforsamling

Læsø Seaside Golf klubs mulige køb af golfbanen med tilhørende maskinhus.

Bestyrelsen fik på den ekstraordinære generalforsamling bemyndigelse til, at arbejde videre med muligheden for køb af banen på visse betingelser.

En af betingelserne var fremskaffelse af et medlemslån på minimum 1 mil. 

Inden generalforsamlingen havde vi fået tilsagn om kr. 300.000 og dags dato har vi tilsagn om kr. 600.000, men vi mangler fortsat kr. 400.000 og nu er det ved at være en hastesag, da vi skal have det på plads inden 1. december.

Har du mulighed og vil du støtte klubben og sikre købet af banen, er det nu du skal sende mail til klubbens kasserer (benth@post1.dknet.dk) med dit lånetilsagn.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Læsø Seaside Golf Klub

post@laesoe-golfklub.dk

www.laesoe-golfklub.dk

Tlf. 98498400 / 51859940