Ekstraordinær generalforsamling ifm. tilbud om køb af golfbane og centerbygning

Læsø Seaside Golfklub afholdte den 13. november 2021 ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden:

Velkomst v/ Peter Singers.

Valg af dirigent.

Punkt 1. Information vedrørende tilbud om køb af golfbane og centerbygning fra investor gruppe, herunder fremlæggelse af udkast til købsaftale.

Punkt 2. Information vedrørende Læsø Seaside Golfklubs fremtidige økonomi og forpligtigelser i forbindelse med og efter et eventuelt køb.

Punkt 3. Forslag fra bestyrelsen:

Ændringer til klubbens vedtægter (ændringer vedrørende stemmeberettigelse, samt nogle mindre rettelser).

Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af golfbanen med centerbygning og maskinhus beliggende på matriklerne 234a og 235 Byrum by, Byrum for kroner 3.500.000.

Ovennævnte er betinget af, at der samtidigt gives bestyrelsen tilladelse til optagelse af lån stor i alt kr. 4.000.000. (størst muligt kreditforeningslån med fast rente, dog minimum kr. 2.000.000 og ligeledes størst muligt medlems lån, dog minimum på kr. 1.000.000). Eventuelt restbeløb fremskaffes ved hjælp af opsparing og som kassekredit (dog maksimum kr. 500.000.)

Betingelser i medlems lån: Medlemmer yder et lån på kr. 10.000 mod 5 % rabat på kontingent (sparer samtidig strafrente i banken). Lånet er uopsigelig de første 2 år og kan herefter opsiges med varsel på 5 år. Låntager/klubben kan opsige lånet med varsel på 1 år.

Punkt 4.    Eventuelt

Læs hele referatet her.