Udsættelse af generalforsamling

Læsø den 18.04.2021

Kære alle.

Danmark er ved at genåbne. Vi havde håbet, men desværre.

Igen på grund af regeringens Covid-19 indendørs forsamlingsrestriktioner, ser bestyrelsen for Læsø Seaside Golfklub det ikke muligt at afholde Generalforsamling lørdag den 24. april 2021 kl. 13.00 som tidligere meddelt.

Vi håber, og flytter hermed til Generalforsamlingen til lørdag den 22.5.2021 kl. 13 i lokalerne i klubhuset, Prof. Johansens Vej 2, 9940 Læsø.

Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan læses på nedenstående link:

https://laesoe-golfklub.dk/1779-2/

Der er til generalforsamlingen indkommet fem forslag:

  • Forslag fra medlem vedrørende greenfee for gæst.
  • Forslag fra bestyrelsen:
  • Forslag vedrørende kontingent 2022
  • Forslag/godkendelse af bestyrelsens køb af ejendommen Prof. Johansensvej 1a
  • Forslag om udvidelse af overdækket drivingrange
  • Forslag om vedtægtsændring §8 5 linje ændres til kun at vedrøre optagelse af lån og sikkerhedsstillelse.

Der vil blive indrykket reminder i Læsø Posten onsdagen før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Læsø Seaside Golf Klub

Bestyrelsen.