Tak for en god arbejdsdag

Vi har lørdag den 27. marts 2021 haft årets arbejdsdag på golf banen.

Årets arbejdsdag var ikke tilsmilet af godt vejr – der var regn og byger det meste af tiden.
Dagens program, fejning af fliser ved klubhus og driving range, rengøring af bagrum og udestue, rengøring af omklædningsrum, rengøring af banens toilethus, kontrol af afstands pæle samt røde pæle ved strafområder, plantning af 500 stk. marehalm bag green på hul 17, såning af korn og honningurt på ”oprensnings” bakker ved hul 14 og 4, fjernelse af siv- og stubrester efter brug af brakpudser i efteråret, gennemgang af affaldsstativer og boldvaskere.
Herudover var det planlagt, at male pumpe huset og out of bounds pæle ved hul 6, men det må vente til en tørvejrsdag.
Gitte stod for afslutningen – udendørs servering af grill pølser og hertil øl eller vand.
Tak til klubbens medlemmer for det store frivillige arbejde, der blev udført.
Vi nåede et foto af de fleste efter grill pølserne, der skulle bruges meget plads for at overholde afstandskrav.

Bane- og husudvalget
Læsø Seaside Golf Klub