Nyheder

GENERALFORSAMLING 2022

Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Fremlæggelse af budget for det kommende år Fastsættelse af kontingent Forslag fra bestyrelsen og medlemmer Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er Bent Hesthaven, Ilse Hesthaven, Steen Bilberg og Anita Vesterdorf Valg af suppleant til bestyrelsen – på valg er Rene Jespersen Valg af fanebærer – på valg er Lars Jespersen og Peder-Bo Sørensen Valg af revisor og revisorsuppleant – på valg er Judith Christensen og Steen Bilberg Eventuelt. Diverse bilag til generalforsamlingen er udsendt til medlemmerne på mail.

Læs mere »