Nyheder

Udsættelse af generalforsamling

Læsø den 18.04.2021 Kære alle. Danmark er ved at genåbne. Vi havde håbet, men desværre. Igen på grund af regeringens Covid-19 indendørs forsamlingsrestriktioner, ser bestyrelsen for Læsø Seaside Golfklub det ikke muligt at afholde Generalforsamling lørdag den 24. april 2021 kl. 13.00 som tidligere meddelt. Vi håber, og flytter hermed til Generalforsamlingen til lørdag den 22.5.2021 kl. 13 i lokalerne i klubhuset, Prof. Johansens Vej 2, 9940 Læsø. Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan læses på nedenstående link: https://laesoe-golfklub.dk/1779-2/ Der er til generalforsamlingen indkommet fem forslag: Forslag fra medlem vedrørende greenfee for gæst. Forslag fra bestyrelsen: Forslag vedrørende kontingent 2022 Forslag/godkendelse af bestyrelsens køb af ejendommen Prof. Johansensvej 1a Forslag om udvidelse af

Læs mere »

Tak for en god arbejdsdag

Vi har lørdag den 27. marts 2021 haft årets arbejdsdag på golf banen. Årets arbejdsdag var ikke tilsmilet af godt vejr – der var regn og byger det meste af tiden. Dagens program, fejning af fliser ved klubhus og driving range, rengøring af bagrum og udestue, rengøring af omklædningsrum, rengøring af banens toilethus, kontrol af afstands pæle samt røde pæle ved strafområder, plantning af 500 stk. marehalm bag green på hul 17, såning af korn og honningurt på ”oprensnings” bakker ved hul 14 og 4, fjernelse af siv- og stubrester efter brug af brakpudser i efteråret, gennemgang af affaldsstativer og boldvaskere. Herudover var det planlagt, at male pumpe huset og

Læs mere »