Nyheder

En lille orientering til klubbens medlemmer!

Læsø den 31. maj 2019 Det er kommet bestyrelsen for øre, at der går et rygte om, at klubben er gået konkurs. Det har på ingen måde noget på sig, vi er fortsat og har altid været en klub med en sund økonomi. Vi ved ikke hvordan rygtet er opstået, men det kan evt. hænge sammen med, at baneejer ikke overholdt sine forpligtigelser med hensyn til pleje/vedligeholdelse af banen. Med baggrund i dette og ved hjælp af en banerapport samt juridisk bistand fra Dansk Golf Union, overtog vi i henhold til §6 i overenskomsten driften af banen fra den 15. april i år. Det indebærer, at vi ikke betaler leje

Læs mere »