Nyheder

Generalforsamling 4. marts 2017

Deltagerliste: Johnny Sørensen Erik Malmose Folmer Hjorth Kristensen Kirsten Petersen Anita Eberhard Vesterdorf Susanne Vinter Christiansen Leif Christiansen Jan Wiis Rulle Bent Hesthaven Ilse Hesthave Peder Bo Sørensen Anne Trondal Flemming Holst Knudsen Lisbeth Christiansen Margit Rulle Birthe Andersen Ulla Skov Larsen Erik Søndergaard Jonna Svendsen Lisbeth Johansen Peter Singers Frits Mortensen Miriam Hansen Kalle Pedersen Eva Halling Gitte Høgh I alt 26 stemmeberettigede samt pressen. Punkt 1 Valg af dirigent bestyrelsen. Erik Malmose blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, elektronisk den 19. januar 2017 samt 2 gange i Læsø Posten. Erik Malmose spurgte, om nogen i forsamlingen havde noget at indvende til

Læs mere »