Nyheder

Generalforsamling 6. marts 2016

Deltagerliste: Flemming Simonsen John Eltved Bent Hesthaven +1 gyldig fuldmagt Ilse Hesthaven + 1 gyldig fuldmagt Kirsten Petersen Peder Bo Sørensen Margit Høgh Rulle Flemming Holst Knudsen Rene Rosenfeldt Jespersen Anne Trondal Kirsten Møller Hanne Junge Erik Søndergaard Jytte Nielsen Anita Vesterdorf Gitte Høgh 16 stemmeberettigede samt 2 gyldige fuldmagter. Punkt 1.  Valg af dirigent. Erik Søndergaard blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, elektronisk den 31. januar 2016 samt i Læsø Posten den, nemlig den 2. marts 2016. Erik Søndergaard spurgte om nogen i forsamlingen havde noget at indvende til dette. Da dette ikke var tilfældet kunne det konstateres, at generalforsamlingen var lovlig

Læs mere »