Forbedringer på banen

Forbedringer/ændringer på Læsø Golf bane:

Klubben har i foråret 2016 investeret i nogle ændringer på banen. Søen mellem hul 5 og hul 6 er udvidet. Ud over at pynte og give nogle nye udfordringer er investeringen foretaget for at sikre vand til vanding af greens og teesteder. Da entreprenørmaskinerne nu var på banen fik vi samtidigt oprenset/ændret grøften mellem hul 6 og hul 17, der nu er med skrå sider, som p.t. ikke må betrædes og som vil blive tilsået med græs i september.De skrå sider giver greenkeeperne bedre mulighed for at slå kanter og spillerne får bedre udsyn på banen.

Investeringen er foretaget med de penge, som vi fik frigivet fra Læsø Golf Fond.

Der blev samtidig investeret i kvalitetssikring af banen ved investering i yderligere en pumpe samt styrings anlæg til vandingsanlægget. Vanding kan nu ske automatisk til alle greens og teesteder og vi er ikke længere så sårbare, hvis den ene pumpe skulle stå af. Der blev samtidigt etableret en god vej fra klubhuset/Golf Hotellet til bygningen ved hus 9/10. Til dette har vi fået tilskud fra LAG midler – “Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdiskrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne”.

Du kan læse mere om LAG midlerne her.

Scan0005