Lokalregler

 • Out of bounds
  Peter Danielsvej og banen på den anden side er out of bounds. Den banenære asfaltkant markerer out of bounds-grænsen i forhold til det hul, der bliver spillet. Øvrige out of bounds grænser er markeret med hvide pæle.
 • Markeringer
  Gule pæle: Vandhazard, Regel 26. Røde pæle: Parallel vandhazard, Regel 26. Søer og vandløb uden markering er parallelle vandhazarder. Grænsen for den parallelle vandhazard er vandspejlet. Blå pæle: Areal under reparation, Regel 25. Blå pæle med sort top: areal under reparation med spilleforbud, Regel 25.  Afstandsmarkeringer er til midtgreen: Hvid/sort pæle, samt hvide plader i midten af fairway: 200m, Gul/sort pæle, samt gule plader i midten af fairway: 150 m, Rød/sort pæle samt rød plade i midten af fairway: 100 m. 
 • Forhindringer
  Sten i bunkers er flytbare forhindringer, Regel 24-1. Nyplantede træer med mærkat er ikke-flytbare forhindringer, fra hvilke lempelse fås uden straf, Regel 24-2.

 • Straf
  Straffen for overtrædelse af en lokal regel er tabt hul i hulspil og to slag i slagspil.
 • Afstandsmåler
  En spiller må skaffe sig oplysning om afstand, indhentning af vejrinformation og aflæsning af kompasretning ved brug af afstandsmåler, smartphone o.l. hvis den ikke bruges til måling af andre forhold.